I’m New Here

I’m New Here

Chào mừng quý vị đến với Hội Thánh Phục Sinh (Resurrection Othordox Presbyterian Church).

Chúng tôi là một hội thánh cam kết vâng theo Lời Chúa và thờ phượng Đức Chúa Trời, theo quan điểm Tín Lý Ân Điển Tối Cao.

Chúng tôi mời quý vị tham gia với chúng tôi thờ phượng vào sáng Chúa Nhật, và các cơ hội để thông công, cầu nguyện và học Kinh Thánh trong suốt cả tuần.

Chúng tôi tọa lạc tại 10101 Cunningham Ave. Westminster, CA 92683.

  • Thờ phượng Chúa Nhật lúc 9:00 AM,
  • Các lớp Trường Chúa Nhật cho mọi lứa tuổi – 10:30 AM.

Hội Thánh Phục Sinh OPC, thờ phượng trong tiếng Việt và tiếng Anh.

Chúng tôi theo một hình thức thờ phượng truyền thống của gia đình, tập trung vào việc giảng dạy toàn bộ lời dạy của Đức Chúa Trời, cầu nguyện, và ca ngợi của hội chúng qua các bài thánh ca.

Lời kêu gọi chính của chúng ta là phát triển Nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài (Ma-thi-ơ 6:33) khi chúng ta hướng dẫn, an ủi, khích lệ và thách thức nhau với tư cách là môn đồ của Đấng Christ.

Chúng tôi khích lệ việc thờ phượng cùng cả gia đình. Chúng tôi cũng có phòng giữ trẻ cho những người có con em nhỏ.

Bãi đậu xe rộng rãi xung quanh cơ sở. Để thuận tiện cho việc di chuyển, có một thang máy kề với cầu thang trong nhà thờ.

Hội Thánh Trưởng Lão là gì?

Giáo Hội Trưởng Lão hoạt động dưới lãnh đạo của các Trưởng Lão cùng các Chấp Sự và Ban Quản Trị của nhà thờ để đáp ứng nhu cầu vật chất và tâm linh của tín hữu. Để biết thêm chi tiết về OPC, hãy xem “Hội Thánh Trưởng Lão là gì?” Mục đích của OPC rất giản dị:

  • Đem lại vinh quang cho Đức Chúa Trời qua đời sống của hội thánh và cá nhân của chúng ta.
  • Làm chứng cho người thế gian và cộng đồng, chia sẻ tình yêu thương của Đấng Christ cho nhau.
  • Để biết tin mừng về sự cứu rỗi qua Chúa Jesus Christ, Con Đức Chúa Trời, Đấng đã chết vì tội nhân.
  • Tôn vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời là Đấng tối cao trên tất cả trong hiện tại và tương lai.